Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"quy trinh to chuc thuc hien hop dong nhap khau cua cong ty co phan xuat nhap khau viglacera"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.006 ( 'quy' found 8428 times in 6215 documents, 'trinh' found 13046 times in 9336 documents, 'to' found 29578 times in 15583 documents, 'chuc' found 8742 times in 6102 documents, 'thuc' found 34346 times in 21677 documents, 'hien' found 18985 times in 13055 documents, 'hop' found 14943 times in 10440 documents, 'dong' found 39009 times in 20451 documents, 'cua' found 78258 times in 36589 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'ty' found 17716 times in 10323 documents, 'co' found 55306 times in 26095 documents, 'phan' found 25667 times in 16580 documents, 'xuat' found 17547 times in 9768 documents, 'nhap' found 6005 times in 3994 documents, 'khau' found 5053 times in 3104 documents, 'viglacera' found 31 times in 21 documents, )


1 . (45301) Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Viglacera
Ngày đăng: 2015-01-30
Đất nước ta đang từng bước hội nhập với nền kinh tế thế giới, hoà mình vào trào lưu chung của xã hội, với bước khởi đầu là gia nhập tổ chức ASEAN, AFTA, APEC… và tiếp đến là tổ chức thương mại thế giới WTO (tháng 11/2006). Để có được những thành công trên, Việt Nam đã có những cố gắng rất lớn trong việc cải thiện vị trí và hình ảnh của mình trên diễn đàn kinh tế khu vực...