Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"cong tac van thu luu tru"' ; Tìm thấy: 5 kết quả; Thời gian tìm: 0.005 ( 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'van' found 26388 times in 16422 documents, 'thu' found 20100 times in 13070 documents, 'luu' found 2642 times in 1993 documents, 'tru' found 1960 times in 1554 documents, )2 . (72997) Chuyen de quan ly nha nuoc ve cong tac van thu luu tru
Ngày đăng: 2015-01-30
...

3 . (67688) Báo cáo với nội dung về công tác văn thư – lưu trữ tại một công ty tư nhân
Ngày đăng: 2015-01-30
Chương I: Tìm hiểu chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của công ty ...

4 . (45339) Công tác văn thư lưu trữ
Ngày đăng: 2015-01-30
Báo cáo gồm 3 chương : Chương 1: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBND Huyện Vĩnh Tường. Chương 2: Quá trình khảo sát, thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ và quản trị văn phòng của Văn phòng UBND Huyện Vĩnh Tường Chương 3: Thu hoạch bản thân....

5 . (45340) Hoàn thiện công tác Văn thư – lưu trữ tại văn phòng Trường ĐHBK Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Nội dung nghiên cứu của đề tài ngoài lời mở đầu và kết luận báo cáo này được trình bày theo 3 chương sau: Chương I: Một số lý luận cơ bản về công tác Văn thư - lưu trữ Chương II: Thực trạng công tác Văn thư - lưu trữ tại Trường ĐHBK Hà Nội Chương III: một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Văn thư - lưu trữ tại Trường ĐHBK...