Nhập chuỗi tìm kiếm TailieuTitle Content
Sắp xếp theo: Mới nhất Cũ nhất
Tìm chuỗi: '"hoan thien cong tac van thu luu tru tai van phong truong dhbk ha noi"' ; Tìm thấy: 1 kết quả; Thời gian tìm: 0.004 ( 'hoan' found 5119 times in 3887 documents, 'thien' found 4829 times in 3943 documents, 'cong' found 37083 times in 18893 documents, 'tac' found 10166 times in 6987 documents, 'thu' found 20100 times in 13070 documents, 'luu' found 2642 times in 1993 documents, 'tru' found 1960 times in 1554 documents, 'tai' found 28073 times in 17422 documents, 'van' found 26388 times in 16422 documents, 'phong' found 5429 times in 4139 documents, 'truong' found 20822 times in 12384 documents, 'dhbk' found 15 times in 13 documents, 'ha' found 5304 times in 3817 documents, 'noi' found 15566 times in 10807 documents, )


1 . (45340) Hoàn thiện công tác Văn thư – lưu trữ tại văn phòng Trường ĐHBK Hà Nội
Ngày đăng: 2015-01-30
Nội dung nghiên cứu của đề tài ngoài lời mở đầu và kết luận báo cáo này được trình bày theo 3 chương sau: Chương I: Một số lý luận cơ bản về công tác Văn thư - lưu trữ Chương II: Thực trạng công tác Văn thư - lưu trữ tại Trường ĐHBK Hà Nội Chương III: một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Văn thư - lưu trữ tại Trường ĐHBK...